Từ xử lý nước và thiết bị điện,
Chúng tôi sẽ đề xuất cải tạo môi trường.

Trụ sở chính

Là công ty sáng tạọ môi trường, Tập đoàn Công nghiệp Kyowakiden đang mở rộng kinh doanh để làm cho cuộc sống của người dân “an toàn hơn”, “thoải mái hơn”.
Với nền tảng kỹ thuật cốt lõi đã tích lũy trong lĩnh vực “xử lý nước” và “năng lượng điện”, chúng tôi sẽ cải thiện môi trường xã hội, phát triển xã hội tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn lực của thiết bị sản xuất, thực hiện xã hội hóa thông tin,…Dựa trên kinh nghiệm, Công ty công nghiệp Kyowakiden sẽ cung cấp cho khách hàng năng lực giải quyết nhất quán từ việc khai thác nghiên cứu đến thiết kế hệ thống, cấu trúc, xây dựng và quản lý thiết bị.

Giới thiệu

Công ty chúng tôi có công ty mẹ – Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Kyowakiden đặt trụ sở chính tại tỉnh Nagasaki, là doanh nghiệp có lịch sử trên 65 năm.
Dựa trên công nghệ và thành tích thực tế liên quan đến xử lý nước và năng lượng điện ở Nhật, Công ty TNHH Kyowakiden Việt Nam có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long đang triển khai kinh doanh thiết kế cơ khí và thiết kế điện liên quan tới thiết bị xử lý nước và kinh doanh kỹ thuật, thực hiện hỗ trợ khách hàng trong việc cải tạo môi trường.