Thiết kế hệ thống xử lý nước

Thực hiện các kỹ thuật như đổi mới và hoàn thiện thiết bị hiện có, giảm chi phí, đề án kế hoạch thiết bị mới, cung cấp hệ thống tối ưu và những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


KINH DOANH KỸ THUẬT

KINH DOANH THIẾT KẾ

KINH DOANH THIẾT KẾ

Chúng tôi thực hiện thiết kế thiết bị cơ khí đáp ứng nhu cầu của khách hàng như song chắn rác, máy gạt bùn, phễu chứa rác, vv …. Thực hiện thiết kế tủ động lực, tủ điều khiển trong lĩnh vực xử lý nước.