Liên hệ

Tên công ty CÔNG TY TNHH KYOWAKIDEN VIỆT NAM
Địa chỉ 107B, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0270-3863-866
FAX 0270-3863-867
Người đại diện KOKI HAMAMOTO

Liên hệ